Vejledning

Excel import

Excel import

Fra Admin - Excel import hentes regneark. Husk at aktivere makroer. Der er yderligere vejledning i regneark.
Regnearket udfyldes med serie, gruppe, både, og skipper/gaster. Derefter trykkes på knappen i Excel. Den vil fortælle om der er nogle fejl, som skal rettes. Ellers kan Excel ikke gemmes.
Derefter går man tilbage til Kapsejlads.nu og importerer CSV filen, som regnearket har gemt.

En stor mængde data kan med fordel importeres på denne måde.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.