Vejledning

Vejledning til brug af hjemmesiden

Det er en god ide at læse vejledningen, inden man går i gang. Videoerne illustrerer fint, hvordan det bruges i praksis og giver et par råd med undervejs.

De blå tekster er skrevene vejledninger, de røde er links til film.

Intro

Fordele ved Kapsejlads.nu Se film
Opstart af klub/stævne Se film

VIGTIGT for tablets og smartphones Se film

Admin

Generelt Se film
Klub/stævne og infomation
Opret båd Se film
Både Se film
Bøjer Se film
Baner Se film
Serier Se film
Grupper Se film
Medlemmer Se film
Sejlplan Se film
Backup - Restore Se film
Excel import Se film
Opret stævne Se film
Lav billetter Se film
Email Se film

Dommer

Generelt Se film
Opret sejlads Se film
Opdater sejlads Se film Film tillæg
Storskærm Se film
TracTrac Se film

Lister

Din sejlads Se film
Sejlplan Se film
Startliste Se film
Oversigt Se film
Sejlads detaljer Se film
Pointskema Se film
Klublister Se film
Ugens sejladser Se film

Medlem

Login Se film
Opret medlem Se film
Nyheder
Skift password
Konto medlem/ret båd Se film
Opret båd Se film
Både, medlemmer, gaster Se film
Sejladsregler Se film
Opslagstavle Se film

Point og resultater

Tider Se film

Stævner

Stævne kontra serie
Opret stævne Se film
Tilmelding Se film
Klargør stævne Se film

Place2Book

Opret arrangement Se film
Opret billet Se film
Importer billetter Se film

Forstå Kapsejlads.nu i dybden

Dynamiske mål
Når en båd har manglet eller flytter gruppe

Tips og tricks

Flere hold på en båd Se film
Slette en båd Se film
Ændre bådens navn som dommer Se film
En båd skifter mål Se film
En båd skifter gruppe, kommer til, afgår. Se film


Båtomat HORN

VIGTIG information før brug
Horn hardware
Tilslut netværk
Test horn
Manuel start
Data start
Vis data på hjemmeside
Ændre indstillinger

Brænder du helt sammen og ikke finder hjælp ovenfor, så benyt kontakt. Så skal jeg nok hjælpe dig videre. Der er også mulighed for online hjælp via TeamViewer eller Teams.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.