Vejledning

Forskellen på stævner og serier

Stævne kontra serie

Skal der sejles en ekstra kapsejlads, fx i en weekend, som skal have sit eget pointregnskab, så skal man først overveje dette:

Sejles kapsejladsen udelukkende med både fra egen klub, så kan oprettes en serie til at håndtere denne weekendkapsejlads. Admin skal inddele både i grupper og selv holde styr på hvem der er tilmeldt.

Sejles kapsejladsen også med både fra fremmede klubber, så oprettes et stævne, så man ikke får fremmede både rodet ind i sin klub. Admin kan også oprette et stævne, hvis man ønsker at sejlerne tilmelder sig stævnet. Et stævne er ny tom klub - kun med klubbens bøjer. Både og personer skal tilmeldes.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.