Vejledning

Forskellen på stævner og serier

Stævne kontra serie

Skal der sejles en ekstra kapsejlads, fx i en weekend, som skal have sit eget pointregnskab, så skal man først overveje dette:
Sejles kapsejladsen udelukkende med både fra egen klub, så oprettes en serie til at håndtere denne weekendkapsejlads.
Sejles kapsejladsen også med både fra fremmede klubber, så oprettes et stævne, så man ikke får fremmede både rodet ind i sin klub.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.