Vejledning

Resultat detaljeret

Resultat detaljeret

Her vises en detaljeret oversigt over tider og point i gruppen og overalt for en specifik sejlads.
Premietid vises med rødt, hvis båden har fået tidsstraf. Point vises med rødt, hvis båden har fået pointstraf.
Der kan vælges at kigge på tidligere sejladser.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.