Vejledning

Opret sejlads

Opret sejlads

På denne side oprettes en ny sejlads - fx den ugentlige kapsejlads i klubben.
Årstal og sejladsnummer tildeles automatisk af systemet.

Sejladsserie

På listen vælges den serie der skal sejles i. Denne skal altid vælges.

Sejladsnavn

Sejladsen kan gives et navn, men det er ikke nødvendigt at skrive noget her.

Sejladsdato

Dato tildeldes automatisk af systemet, men kan manuelt rettes til en dato tilbage eller frem i tiden. Sejladser kan således på forhånd klargøres. Det er meget hurtigt at oprette en sejlads, så sejladser bør først oprettes umiddelbart før de skal bruges.

Op-ned bane

Her vælges om der skal sejles på en op-ned bane.

Fast bane

Her kan der vælges om der skal sejles på en allerede oprettet bane - altså en fast bane, som benytter igen og igen. Udfyldes dette felt, så efterlades bane og banelængde tomme. Banen skal passe sammen med indstillingen for op-ned baner.

Bane

Det er vigtigt at angive hvilken bane der sejles. Banens bojer skal være kendte for at kunne beregne banens længde og korrigere mellem sejltid og præmietid. Banen kan angives på flere måde, ser mere på generel.
Hvis der benyttes forskellige baner for grupperne, så opret opret banen for gruppe 1 her. Den kopieres under oprettelsen til de andre grupper. Disse kan efterfølgende rettes.
Hvis der sejles på op-ned bane, så skal der referes til op-ned bøjer.
Når der ikke sejles op-ned baner, så beregnes banelængden med det samme, når man forlader feltet. Banen kan såeledes tilrettes inden sejladsen oprettes.

Banelængde

Hvis man fx sejler rundt om en ø, så skal man normalt opgive bøjer (fiktive bøjer), som ligger rundt om øen for at lave en bane. Det kan være lidt omstændigt. Derfor kan man efterlade bane tom og i stedet bare udfylde en banelængde i nm direkte i dette felt her. Hvis bane er udfyldt, så beregnes banen. Det er kun når bane er tom at denne værdi benyttes. Sejles der klassesejlads, så sæt længden til et tal større end 0, gerne omkring banens faktiske længde.

Respit start

Respit start/enkelt start. Her listes bådene op efter deres handicap. De starter enkeltvis efter deres handicap og banens længde. Denne kan ikke benyttes, hvis grupperne sejler forskellige baner.

Frigiv sejlads

Fjernes fluebenet, så kan sejladsen kun ses af Admin og Dommere. Det giver tid til at planlægge banen helt inden den frigives. Sejladsen kan senere frigives fra Opdater Sejlads. Man kan også vælge at holde sejladsen helt skjult i et større stævne indtil alle tider og point er på plads.

Når der trykkes på opret, så føres man videre til siden, hvor tider for sejlads kan registreres. Siden findes også under Dommer - opdater sejlads.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.