Vejledning

Klubnavn og information om stævne/klub

Klub

For ens klub kan man udskifte klubbens navn. Det bør man normalt ikke gøre.
Det kan yderligere angives, hvem der er ansvarlig for at afregne programmet.

Stævne

Er man logget ind i et stævne, så kan man skifte stævnets navn (ingen årstal, da systemet selv sætter det på).
Man kan også ændre datoen for stævnet her. Datoen sammensættes automatisk med navnet.
Man kan blokere for tilmeldinger, hvis man selv ønsker at håndtere både og deltagere fra fx et regneark.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.