Vejledning

Resultat oversigt

Resultat oversigt

Her vises en kortet oversigt over tider og point i en sejlads. Der vises point og placering for hvor langt man er serien - for gruppen og overalt.

Der kan vælges at kigge på tidligere sejladser, så vises point og placeringer kun op til den viste sejlads. Point og placeringer tager højde for x antal fradrag.

Premietid vises med rødt, hvis båden har fået tidsstraf. Point vises med rødt, hvis båden har fået pointstraf.

Der er mulighed for forskellige sorteringer.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.