Vejledning

Før start

Før start

En time før start kan man her se hvilken sejlads man deltager i. Vigtige beskeder kan også stå her. Hvis serien tillader det, så kan man registrere at man kommer til start så dommerne ikke skal registrere alle både der starter.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.