Vejledning

Rediger serier

Rediger serier

På denne side indstilles klubbens grunddata for serier.


Klubnavn

Klubbens navn kan rettes her.


Serie

Der oprettes en serie til fx "Tirsdagssejlads", "Pigesejlads", "Ungdomssejlads" osv. Nederst vil der altid være en Ny serie klar. Ændres navnet på denne og der trykkes opdater, så oprettes en ny serie. En serie skal ikke indeholde årstal, da serien starter som en ny serie igen året efter.


Aktiv

Kun aktive serier kan vælges, når der oprettes en ny sejlads. En er serie bestemmer man, hvilke både der skal indgå i hvilke grupper. En serie kan ikke slettes, men den kan gøres inaktiv.


Default starttidspunkt

Tidspunktet, hvor sejladser normalt starter. Dette kopieres til sejladsen/løbet, når der oprettes en ny sejlads. Tidspunktet kan også ændres individuelt for hver sejlads.


Default tid mellem start

Tiden der går mellem grupperne starter. Dette kopieres til sejladsen/løbet, når der oprettes en ny sejlads. Tiden kan også ændres individuelt for hver sejlads. Tiden må ikke være mindre end 5 minutter.


Stopur startes før start

Her angives hvor lang tid før første start, at systemets tid sættes i gang. Tiden angiver tiden til første start. Det kan give tid til at gøre de sidste ting klar på dommerbåden, før nedtællingen til første start går i gang.


Klasseserie

Hvis bådene indenfor hver gruppe kun indeholder klassebåde, så der kun skal gives point og ikke tider, så skal der sættes flueben her.


Handicap

Her vælges hvilken type handicap sejladserne normalt skal afvikles med. Dette kopieres til sejladsen/løbet, når der oprettes en ny sejlads. Handicap kan også ændres individuelt for hver sejlads.


Pointberegning

Systemet benytter internationale kapsejladsregler for pointberegning i følge lavpoint systemet.
Point kan beregnes efter to forskellige principper. Der vælges hvilket princip der benyttes for serien. Princippet må ikke skiftes undervejs i serien, da kun de efterfølgende sejladser vil blive beregnet efter det nye pricip.
A9: Udgået/diskvalificeret båd får antal startet både i gruppen + 1.
A4.2: Udgået/diskvalificeret båd får antal tilmeldte både i gruppen + 1.
Principperne følger internationale kapsejladsregler. Se mere i kapsejladsreglerne fra side 69


Fradrag

Her vælges hvor mange af de dårligste sejladser for en båd som ikke skal tælle med i årsberegningen. Fradraget virker både for beregningen af total point i serien for gruppen og for over alt. Sættes en værdi større end 0, så vil point i serien i de første af årets sejladser være 0. Værdien kan løbende justeres og vil straks påvirke total point i serien. Reglen følger internationale kapsejladsregler tillæg A2.1. Reglen har også indflydelse på tillæg A8.1 om pointlighed i en serie.


Tidsstraf

Denne regel følger ikke nogen gældende internationale regler. Reglen kan benyttes til at give en båd en foruddefineret tidsstraf, fx ved tyvstart, hvor båden ikke vender om. Den kan også bruges til andre straffe. Tidsstraffen påvirker premietiden direkte. Straffen bør ikke ændres i løbet af serien, ' da ændringen kun vil påvirke efterfølgende sejladser.


Registrere start

Hvis dette flueben er sat, så kan medlemmer 1 time før start gå op på Resultater - Før start. Her kan de registrere at de deltager i sejladsen, så dommerbåden ikke skal afkrydse alle både der er startet. Dette er en hjælp for dommerbåden på aftensejladser. Til stævner bør man ikke bruge den.


Forskellige baner

Hvis dette flueben er sat, så kan der oprettes forskellige i baner for gruppe. Når der oprettes ny sejlads, så får alle grupper denne bane tildelt. På Opdater sejlads, der kan man rette banerne for hver gruppe inden sejlads.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.