Vejledning

Rediger grupper

Rediger grupper

Her bestemmes hvilke grupper en båd skal indgå i i de enkelte serier i klubben/stævnet.

Gruppe

Gruppe skal angives som tal fra 1 - X. Tallet bruges til automatisk at kompensere for forskudt start mellem grupperne.
Hvis to grupper skal starte samtidigt, så skal der oprettes fx en gruppe 2A og 2B. Gruppe 2A og 2B vil starte samtidigt men de vil i forhold til point optræde som 2 forskellige grupper.
En båd kommer først med i en sejlads, når den er tildelt en gruppe i en serie. Alle serier vises på siden. En båd kan godt optræde med forskelligt gruppenummer i de forskellige serier.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.