Vejledning

Rediger bøjer

Rediger bøjer

På denne side angives, hvor klubbens/stævnets bøjer ligger. Det er vigtigt at bøjer oprettes, da de benyttes til at beregne banens længde.
Koordinater kan angives på 3 forskellige formater. Vælg format og tryk opdater eller Enter tast.
Tip: Der kan med fordel oprettes fiktive bøjer, de kan fx angives med "x" bagefter. Disse kan fx benyttes til baneberegning, hvis der fx skal sejles uden om en pynt eller rundt om en ø.


Aktiv

Flueben angive om bøjen er aktiv - altså om den ligger i vandet og er klar til brug. Bøjer har indvirkning på beregning af banens længde. Hvis en bøje kunne slettes, så vil det ikke længere være muligt at beregne banelængden i gamle sejladser, da bøjen ikke længere eksisterer. Derfor bør bøjer heller ikke ændre position eller navn. Bøjer bør altid forblive af hensyn til gamle sejladser. Skal de ikke længere bruges, så bør de deaktiveres. Flyttes en bøje, så bør den oprettes med et nyt navn. Det er en fordel at kalde bøjer noget kort, fx A, B, C eller 1, 2, 3, da bøjernes navn skal indtastes som banen ved oprettelse af en ny sejlads.


S/B

Der sættes flueben, hvis bøjen også skal kunne bruges med S/B (styrbord/bagbord) betegnelsen, når en bane oprettes. Når bane oprettes, så skrives bøjens navn og s/b bagefter. Tilsvarende kan også benyttes R/G for rød/grøn.


Virtuel

Der sættes flueben, hvis bøjen skal kunne benyttes som en fiktiv bøje i beregninger for at komme uden om fx en pynt. Der benyttes betegnelsen V efter bøjens navn.


Navn

Bøjens navn. Benyt korte navn, fx A, B, C eller 1, 2, 3. Det gør det nemmere at skrive banen.


Koordinater

Angiv koordinater for de enkelte bøjer. Tryk Opdater eller Enter tast, når en bøje er opdateret/oprettet.


Liste over bøjer

Efter redigeringsområdet er en overskuelig liste over aktive bøjer, som kan benyttes under en sejlads. Her er også angive hvem der har rettet data for bøjerne og hvornår det er sket. Dette er af hensyn til sporbarhed, hvis bøjedata pludselig er ændret, så der ikke sker snyd med disse data.


Kort

Nederst et der et kort for hver bøje, så man kan se hvor bøjerne ligger placeret. Der er mulighed for at zoome og vælge satellitkort. Det er desværre ikke muligt at få alle bøjer vist på et samlet kort.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.