Vejledning

Rediger både

Rediger både

På denne side redigeres data for de enkelte både i klubben/stævnet.

Bådes data kan hentes fra websejler.dk for en eller alle både. Ved sæsonstart vil man typisk hente alle bådes mål fra websejler. Hvis man ønsker at en båd ikke kan opdateres fra websejler.dk, så skal der sættes flueben i manuel. Så kan man kun redigere bådens mål manuelt.

Øverst er et link til at man kan sætte alle både til manuel håndtering eller alle både til automatisk håndtering, så de kan opdateres fra websejler.dk eller ej. Der findes også et link til at hente alle både fra websejler.dk. Ud for hver båd, vil dato blive rød, hvis den har hentet data fra websejler.dk. Man kan også hente bådenes mål manuelt fra websejler.dk ved at trykke på sejlnummeret. Man kan til enhver tid overskrive bådens mål. Hver gang en båd opdateres, så vil dato ud for båden blive rød. Dette indikerer at der kan være sket ændringer.


Aktiv

Et medlem bestemmer om båden skal være aktiv. Dette stilles fra medlemmets konto. Er båden ikke aktiv (lige som at være solgt/slettet), så kan den ikke deltage i sejlads. En båd kan aldrig slettes da dens data vil mangle og dermed ødelægge pointberegning. Både kan derfor kun gøres inaktive.


Bådens mål

En dommer kan kontrollere og redigere bådens mål. Ændres et mål, så vil målet kun påvirke fremtidige sejladser med mindre der trykkes opdater på gamle sejladser.


Certifikat

Her indtastes nummeret på bådens målerbrev. Bruges kun til registrering.


Bruger ID

Her indtastes nummeret på den bruger som ejer båden. Så vil båden og brugeren blive knyttet sammen. Bruger ID findes under Medlem - Medlemmer.Betalt

Her kan sættes flueben, hvis en båd har betalt kontingent i klubben eller har betalt for stævnet. Fluebenet er kun til information og påvirker ikke noget i systemet i øvrigt.


Det registreres, hvem der retter i en båds data af hensyn til snyd.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.