Vejledning

Medlemmer

Medlemmer

Yderst til højre kan tages backup af listen. Der tages backup af klubbens både, da medlemmerne er tilknyttet til både. Der tages backup af medlemmer og gaster.

Der findes links til forskellige handlinger, som brugerne normalt selv skal stå for.
Det er muligt at oprette en ny bruger. Dette kan bruges af Admin, hvis der er en bruger, som ikke selv kan oprette sig. Hvis Admin opretter en bruger, så har brugeren ikke noget password. Det kan brugeren senere oprette ved at vælge funktionen Medlem - Glemt password.
Normalt skal man ikke rette brugeres oplysninger, men med dette link er det muligt at rette navn, tlf og email på en bruger.

Roller

I dette afsnit kan indstilles forskellige indstillinger for hver enkelt medlem.

På listen vises medlemmer og deres email. Røde medlemmer, er medlemmer som hverken er bådejer eller tilknyttet som gast til en båd. Enhver kan oprette et login i klubben, men hvis et medlem ikke har nogen tilknytning, så kan det være et udtryk for en ubuden gæst i klubben. Derfor bør man have så meget styr på sine medlemmer at de ikke er røde.
Grå medlemmer er bådejere.
Grønne medlemmer er gaster, som hører til på en båd.

Medlemnummeret fremgår også. Medlemmesnummeret ses også under Admin - Både, hvor ejerskab til en båd også kan redigeres.

I kolonnen "Roller" kan medlemmerne tildeles en rolle.
Admin er har adgang til Admin menuen og de andre menuer. Admin har fulde rettigheder til hele systemet.
Dommer ikke adgang til Admin menu men de andre menuer. Dommere kan oprette og afholde sejladser.
Medlemmer har ikke adgang til Admin og Dommer menuer. Medlemmer kan se resultater og se basis data for klubben.

Kolonnen "Konto aktiveret" kan stilles af Admin. Når et medlem opretter sig i systemet, da får medlemmet en email om at aktivere sin konto. Admin kan hjælpe med at aktivere kontoen, hvis medlemmet ikke selv kan få dette gjort. Admin kan også deaktivere en konto og udlukke et medlem fra at logge på.
Admin har også mulighed for at slette medlemmet helt fra systemet. Båden vil dog stadig kunne deltage i sejladser, da både kan eksistere uden ejere.

Bådejer

Ud for hvert medlem kan angives hvilken båd medlemmet ejer. Vælges "blank", så fjernes ejerens tilknytning til båden. Nederst kan man vælge et navn og en båd, hvis navnet endnu ikke er tilknyttet en båd.

Gaster

Ud for hvert medlem kan angives hvilken båd medlemmet er gast på. Vælges "blank", så fjernes gastens tilknytning til båden. Nederst kan man vælge et navn og en båd, hvis navnet endnu ikke er tilknyttet en båd.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.