Vejledning

Grupper

Grupper

Her bestemmes hvilke grupper en båd skal indgå i i de enkelte serier i klubben/stævnet.

Gruppe

Først vælges en serie, som man vil indstille gruppeinddeling for.

Gruppe SKAL angives fortløbende som tal fra 1 - X. Tallet bruges til automatisk at kompensere for forskudt start mellem grupperne.

Hvis to grupper skal starte samtidigt, så skal der oprettes fx en gruppe 2A og 2B. Gruppe 2A og 2B vil starte samtidigt men de vil i forhold til point optræde som 2 forskellige grupper.

En båd kommer først med i en sejlads, når den er tildelt en gruppe i en serie. En båd kan godt optræde med forskelligt gruppenummer i de forskellige serier.

Nederst på siden kan man vælge at opdatere grupperinger for sejladser, som allerede er oprettet. Normalt slår grupperingerne først igennem ved oprettelse af næste sejlads. Ved at opdatere eksisterende sejlads, da kan man nå at tilføje en sent tilmeldt båd til en sejlads.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.