Vejledning

Flere skippere til en båd

Flere skippere til en båd

Er man flere der ejer/deler en båd, så kan det være rart at alle er registreret til en båd. På email lister kan skrives til alle i en serie. Når skipper 1 fx sejler i mandagsserien og skipper 2 sejler i tirsdagsserien, så bør man oprette samme båd to gange. Hver båd kan så tilknyttes hver sin ejer. For at kunne se forskel på bådene på listerne, så kan skipperens initialer tilføjes efter bådens navn. Således kan man se hvem der sejler båden i de forskellige serier og den rigtige skipper kan kontaktes via seriens email.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.