Vejledning

Både

Både

På denne side redigeres data for de enkelte både i klubben/stævnet.

Siden beskrives fra toppen og ned.

Links

Yderst til højre kan tages backup af hele listen med både.

Det er muligt at benytte et alternativt sæt mål for båden ved at sætte flueben i "Vis alternative mål". Tryk Enter eller Gem, for at opdatere siden. Alternative mål kan fx bruges til mål med/uden spiler.

Øverst findes links til at udføre funktioner på siden. Alle både kan sættes til manuel opdatering, dvs. at bådenes data skal indtastes manuelt. Samtidigt bevirker det at bådenes data ikke ved et uheld opdateres, hvis data hentes automatisk fra websejler.dk. Tilsvarende kan alle både sættes til automatisk opdatering, så data automatisk kan hentes fra websejler.dk.

Bådes data kan hentes fra websejler.dk for en eller alle både. Ved sæsonstart vil man typisk hente alle bådes mål fra websejler. Under bådens certifikatnummer vises hvor vidt båden er gyldig, ugyldig eller manuelt registreret.
Man kan til enhver tid overskrive bådens mål uanset om de er sat til manuel eller automatisk. Ændres en båds mål, så vil det ikke påvirke sejladser, som allerede er sejlet, men det vil kun påvirke kommende sejladser, som oprettes. Har man oprettet sejladser til fremtidige sejladser, så vil disse ikke blive påvirket af ændringerne.

Både kan også sejle med et tildelt nummer i stedet for sejlnummeret. Disse kan manuelt skrives ind for hver båd, eller bådene kan automatisk tildeles det nummer de har i databasen.

Normalt kan bådes navn, type og sejlnummer ikke ændres. Med dette link kan man dog komme til en side, hvor man kan redigere bådens navn, type og sejlnummer.

Aktiv

Aktiv: Hvis en båd gøres inaktiv, så vil den ikke længere være på listen, når man skal tildele en båd til en gruppe. Båden vil heller ikke længere blive oprettet på sejladslister. Aktiveres båden igen, så skal den igen tildeles en gruppe i en eller flerer serier. Et medlem kan også fra sin konto deaktivere sin egen båd, hvis den fx er blevet solgt.

En båd kan aldrig slettes da dens data vil mangle og dermed ødelægge pointberegning. Både kan derfor kun gøres inaktive.

Manuel

Sættes en båd til manuel, så dens data ikke opdateres automatisk fra websejler.

Nr og sejlnummer

Øverst vises bådens sejlnummer. Nedenfor kan angives et manuelt nummer til båden, hvis man ønsker at sejle med numre i stedet for sejlnumre.

Bådens mål

Admin kan kontrollere og redigere bådens mål. Ændres et mål, så vil målet kun påvirke fremtidige sejladser med mindre der trykkes Gem på gamle sejladser.

Certifikat

Her indtastes nummeret på bådens målerbrev. Bruges kun til registrering.

Medlem ID

Her kan indtastes nummeret på den bruger som ejer båden. Så vil båden og brugeren blive knyttet sammen. Medlem ID findes under Admin - Medlemmer, hvor båd og ejer og kan knyttes sammen.

Betalt

Her kan sættes flueben, hvis en båd har betalt kontingent i klubben eller har betalt for stævnet. Fluebenet er kun til information og påvirker ikke noget i systemet i øvrigt.

Det registreres, hvem der retter i en båds data af hensyn til snyd. Når der trykkes Gem, så vises opdaterede data med lilla indtil næste gang siden opdateres. Dette kan være brugbart ved automatisk opdatering af data.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.