GDPR

Slaebestedets oplysninger om gemte informationer.

GDPR

Siden gemmer kun de oplysninger, som brugeren har indtastet under oprettelse af login. Ingen af oplysningerne er personfølsomme.

Som bruger af systemet accepterer du, at navn, bådnavn, email og telefonnummer vises for andre brugere i din klub og i de stævner du er tilmeldt.

Cookies benyttes til at gemme om brugeren er logget ind, brugerens id, brugerens email, brugernavn, brugertype (medlem/dommer) og klubnavn. Cookies gemmes i 30 dage og fornyes, hver gang man bruger systemet.


Email benyttes til kontakt mellem brugerne. Kan kun ses af klubbens/stævnets medlemmer.

Telefonnummer benyttes til kontakt mellem brugerne, ved problemer under sejlads eller problemer i havnen eller ved gastekontakt. Kan kun ses af klubbens/stævnets medlemmer.

Kun administrator kan skifte bruger til en anden klub, så en bruger kan ikke bare skifte klub og se andre klubbers brugere.

Kun dommere kan ændre båddata, så der ikke kan snydes med bådens data.


Data om brugernes færden på siden gemmes til statistisk formål, når de er logget ind.

Login oplysninger benyttes også til sporbarhed af hvilke brugere, der foretager hvilke aktiviteter på siden.


Brugers data benyttes ikke til videresalg af oplysninger eller uddeling til andre. Oplysningerne benyttes til kontakt mellem brugerne af hjemmesiden.


Kapsejlads.nu garanterer ikke for at andre brugere kan misbruge kontaktinformationer. Kapsejlads.nu garanterer ikke at kontaktoplysninger kan blive stjålet under et hackerangreb.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.